Vitenskapsmuseet

Steinalderens oversettere

Norskekysten og Patagonia i Argentina ligger langt fra hverandre, men har mange fellestrekk. Det gir arkeologer ny kunnskap.

Koraller forandres av CO2

Norske koraller er i forandring. Det kan skyldes havforsuring på grunn av økte mengder CO2 i atmosfæren.

Biskopens mynt

Myntverkstaden i Nidaros er verdas best bevarte. No har forskarar rekonstruert heile myntslagingsprosessen.

Mysteriene i Bymarka

Da arkeologene begynte å grave i Trondheims utmark, ventet de å finne spor av middelalderjordbruk. I stedet fant de alt mulig annet…

Kjempene i karet

De er trolig de smarteste skapningene i havet, og de eneste virvelløse dyr som bruker redskaper. Ingen har noen gang tatt i en frisk og levende kjempeblekksprut.

Sau bevarer mangfoldet

Tregrensa er på vei mot nye høyder. Det skjer i en farlig fart – og truer en rekke sårbare arter. Men det skal ikke mye sau til for å holde skogen nede.

Oppdaget gammel bergkunst

Det tegnet til å bli en ganske ordinær utgravning av en gravhaug i Stjørdal. Men under haugen fant arkeologene flere tusen år gammel bergkunst.

En gammel gris vender tilbake

Villsvinet ikke er så fremmed likevel. Det var en opprinnelig del av norsk kystfauna, og nå kommer det tilbake.

Jegerane på fonna

I tusenvis av år har forfedrane våre jakta rein i fjellet. Nå er nye jegerar på sporet av dei gamle.

Tema: Artenes forsvinnelse

Arter kommer, arter går. Slik har det vært siden tidenes morgen. Behøver vi stresse med å bevare mangfoldet?

Her smidde de i jernalderen

Norske arkeologer har funnet sitt første store smieanlegg. Det ligger i Sør-Trøndelag og kan være så gammelt som 2000 år.

Mumietrær nekter å råtne

Innerst i Sognefjorden har NTNU Vitenskapsmuseet funnet furutrær som har vært døde i 650 år – men som fremdeles står og som ikke har råtna.

Mose som klimavarsler

Biologer undrer nå på om funn av nye og sørligere mosearter på Nordøst-Grønland gir forvarsel om varmere klima.

Skipsvrak blir skiltet

Skipsvrak er blant våre mest spennende og tallrike kulturminner. Hvert vrak har en unik historie å fortelle. Nå har NTNU Vitenskapsmuseet satt i gang et prosjekt for å skilte noen av disse kulturminnene.

Mammut i hagen?

Ta den med til Gløshaugen i Trondheim, så får du vite hvor gammel den er.

Gemini.no logo

Salamanderkrigeren

Dag Dolmen sto på en stein i Dzhungaria og visste hva som lå under.

Fant Norges lengste middelalderbru

Marinarkeologer i Trondheim har trolig funnet det som var Norges lengste bru i middelalderen. Den gikk over Nidelva og var hele 150 meter lang.

Rykte om tvilsom immigrant

Sett noe stort, grønt og lynraskt i det siste, som hopper mange ganger sin egen lengde, og bruker en djevelsk latter som sjekketriks? Det trenger ikke være deg det er noe galt med…

Transvestitt-tiur i Trøndelag

Hos NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim finnes det som kanskje er verdens eneste bevarte eksemplar av en tiur (hann) som har skiftet utseende til røy (hunn).

Gemini.no logo

Fornuft, følelser og forvaltning

– Hvilken type landskap du vil ha, er i bunn og grunn et verdispørsmål. Men verdiene vil også preges av hvilken kunnskap vi har om landskapet.