Gammel årgang

Ill: Studien zur Sachsenforschung 3, 1982

Ill: Studien zur Sachsenforschung 3, 1982

NORGES FORNEMSTE SVERD: I 1864 ble det funnet et vikingtidssverd på Gravråk i Melhus.

Sverdet var laget i Karolingerriket, som ligger i dagens Frankrike, omkring år 800. På underhjaltet er mannsnavnet HILTIPREHT gravert i et dekke av innhamrede sølvtråder. Mannsnavnet +VLFBERHT+ er sveiset på klingen. Bare fem såkalte Hiltipreht-grep er kjent, bare to av dem har Ulfberht-klinger – fra Gravråk og Irland.

Hiltipreht var kanskje en stormann som bestilte praktsverd til æresgaver. Korset foran Ulfberht tyder på at han hadde en posisjon i klosterhierarkiet, kanskje som sverdmester. Herren til Gravråk har neppe fått tak i sverdet på hederlig vis, det er nok snarest plyndret gods.

Sverdet er utstilt på NTNU Vitenskapsmuseet.