Skilter skipsvrak

En rekke norske skipsvrak er vernet av Kulturminneloven. Nå blir også en del av dem skiltet som fredet kulturminne. Det gjelder først og fremst populære dykkermål med opplevelsesverdi. Skiltene settes opp under vann og signaliserer forbud mot inngrep. Skiltingen skjer i regi av NTNU Vitenskapsmuseet, i samarbeid med dykkerklubber, gjennom en slags fadderordning.