Gammel årgang: KORALLER

I Stadsbygd ved Trondheimsfjorden ligger Rødbergneset. Siden 1870-tallet har marinbiologer fartet hit på leting etter ny kunnskap. Fra et par hundre meters dyp skjuler det seg kaldtvannskoraller. Strøm og god vannutveksling i Trondheimsfjorden gjør dette området svært artsrikt. En finner fortsatt nye og ukjente arter her.

Denne sjøstjernen – brisingastjernen (Brisinga endecacnemos), beskrevet av eventyrsamleren og marinbiologen Peter Christian Asbjørnsen i 1856 – ble samlet inn av konservator Vilhelm Storm i juli 1892 akkurat på denne lokaliteten. Den er en av sjeldenhetene blant de 900 000 objektene som finnes i NTNU Vitenskapsmuseets zoologiske samlinger. Hvert objekt har informasjon om art, og sted og tidspunkt for innsamling.