Trondheimsfjorden

ROV-drift på havbunnen

Undervannsroboter (ROV) gjør avanserte oppgaver på havbunnen takket være mye informasjon og smart styring.

Stor omsorg for lite dyr

Forurensning kan true bestanden av raudåte, som er viktigste næring for flere store fiskeslag. I Trondheim har forskere imidlertid lykkes med å etablere en levedyktig bestand i laboratoriet. Dermed kan de undersøke om bekymringen er vel fundert.