Lite monster

En sprell levende harlekinmarihøne, populært kalt «monstermarihøne», ble i sommer levert inn til NTNU Vitenskapsmuseet. Det er første gang denne uønskede arten er funnet i Trondheim. Den har ingen naturlige fiender, og biologer frykter at den vil kunne konkurrere ut de andre marihøneartene..