Blomstereng

Blomsterenga i fare

Foto: www.photos.com

Foto: www.photos.com

På grunn av nye jordbruksformer – mindre beiting og mindre slått – gror Norge igjen, og blomsterengene er på vei ut av det norske landskapet. Engene i lavlandet er mest truet. Nå pågår en redningsaksjon.

Forskere ved NTNU Vitenskapsmuseet har i lang tid arbeidet med kulturlandskap, for å finne ut hva som skjer når man slår, og hva som skjer når det gror igjen. Botanikerne samarbeider med mange grunneiere om dette, og det er opprettet flere reservater for å redde både blomsterenger og slåttemyrer. Eier du en blomstereng, så fortsett å slå den, oppfordrer botanikerne.