Blomstereng

Sau bevarer mangfoldet

Foto: Atle Mysterud

Foto: Atle Mysterud

Tregrensa er på vei oppover, og åpne landskap gror igjen. Dermed er en rekke sårbare dyre-, plante- og fuglearter i den lavalpine sonen i ferd med å miste sine leveområder. Men det skal ikke mye sau til for å holde tregrensa i sjakk. Det viser en ti år lang beitestudie – verdens første i sitt slag – som forskere ved NTNU Vitenskapsmuseet har deltatt i.

25 sauer per kvadratkilometer holdt skogen effektivt nede i forsøksområdet. I enkelte områder kan man klare seg med enda færre dyr, konkluderer forskerne.