Gammel årgang: HERBARIUM

HERBARIUM: For nær 250 år siden la biskop Johan Ernst Gunnerus (1718–1773) grunnlaget for Norges første vitenskapelige botaniske samling.

På sine visitaser i det nordafjelske Norge samlet, tørket og katalogiserte biskopen planter. Han brukte Carl von Linnés helt nye system, og brevvekslet med Linné for å sikre at samlingen ble korrekt katalogisert. Gunnerus var med og stiftet Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, som feirer sitt 250-årsjubileum i år. Nå har NTNU Vitenskapsmuseet skannet de nesten 3000 herbariearkene. Den katalogiserte samlingen viser over 700 arter, og en del av eksemplarene er så godt bevart at de fremdeles har høy forskningsinteresse. Her ser vi en marianøkleblom som ble plukket på Frosta i 1764.