Kjemi


Laste ikon
LASTER INNHOLD

Kjemisk krig mot kroppslukt

Fiendene heter smørsyre og ammoniakk. Våpnene mot dem er parfyme, sprit, aluminium eller nanopartikler av kvarts. Kampen mot svettelukt er ren kjemisk krigføring.

Bakterienes julebord

I sommer åpnet SINTEF et nytt fermenteringslaboratorium: Her dyrkes mikroorganismer […]

Arkiverte genistreker

I en gammel ubåtbunker i Trondheim finnes ni hyllemeter med nobelprisvinneren Lars Onsagers private notater. Her kan ligge uoppdaget gull.

Gemini.no logo

Husbakterier skal gi bedre ost

Når Tine lager ost, tilsettes noen organismer bevisst. Andre havner her tilfeldig og skaper smak, lukt og struktur. Men nå skal det bli slutt på tilfeldighetene.

KORTNYTT

Fluor og psykose

Psykotiske forstyrrelser forekommer usedvanlig ofte blant østafrikanske immigranter i Norge. […]

Medisin fra havet

For første gang har norske forskere klart å produsere helt nye antibiotika med bakterier fra havet.

Lys i mørket

Alzheimers tek deg inn i eit djupt mørke. Men eit laserlys og eit detektivmolekyl vil hjelpe deg å finne vegen ut.

Svinaktig god idé

Sædceller støpt i en gel som insemineres i svin og storfe, gir forlenget befruktningsperiode og flere unger.

EN CENTIMETER ER NOK

Spiste du fisk med høyt kvikksølvinnhold i fjor? Ett enkelt hårstrå gir svaret.

ISN´T IT GOOD – NORWEGIAN WOOD?

Mens Norske Skog strever med ulønnsom papirproduksjon og tømmeret råtner på rot, forsøker verden å finne alternativer til bensin. Ett av dem er å putte flis på tanken.

Gjør det usynlige synlig

Et kamera bringer fram skjulte hemmeligheter i en overflate: Kreftflekker i et ansikt. Kokainstøv i et lasterom. Likrester på bakken. Oppfinneren kaller det «PryJector».

Intelligent oljebrønn

Verdens første oljebrønn med «kjemisk intelligens» er nå satt i drift. Håpet er større oljeuttak.

Gemini.no logo

Kjemiske budbringere finner lekasjene

Intelligente materialer gjør det mulig å fjernovervåke tilstanden i selv de dypeste og mest komplekse brønnsystemer. Helt uten bruk av kabelbasert elektronikk eller fiberoptikk.