Fluor og psykose

Psykotiske forstyrrelser forekommer usedvanlig ofte blant østafrikanske immigranter i Norge. Den vanligste forklaringen har vært krigstraumer og kulturkollisjon. Forskere ved NTNU har reist en annen hypotese om årsaken: fluor. Mange østafrikanere flytter nemlig fra områder med mye naturlig fluor og lite naturlig jod, til et land med lite naturlig fluor og nok jod i kosten.

Dette kan forrykke hormonproduksjonen i skjoldbruskkjertelen og føre til stoffskiftesykdommen hypertyreose – som i neste omgang kan utvikle seg til en psykose. Teorien er nå internasjonalt publisert. Den er framsatt av nylig avdøde professor Karl-Erik Zachariassen ved Institutt for biologi og førsteamanuensis Trond Peder Flaten ved Institutt for kjemi.