Medisin fra havet

For første gang har norske forskere klart å produsere helt nye antibiotika med bakterier fra havet.

Oppdagelsen av elleve bakterietyper som lager stoffer som dreper kreftceller og tre bakterier som produserer nye antibiotika, er gjort av forskere ved NTNU og SINTEF.

I samarbeid med forskningsmiljø i Moskva og med professor Stein Ove Døskelands gruppe ved Universitetet i Bergen, som er av de beste på leukemi, har de drevet nybrottsarbeid innenfor feltet bioteknologi. Aldri tidligere har norske forskere gjennomført hele prosessen fra å hente bakterier opp fra fjorden til å presentere de nye komponentene på prøveglass.

Bak ligger en lang prosess med screening (utvelging), dyrking, isolering og testing.

Ennå vil det ta tid før man med sikkerhet kan slå fast om dette skal gå videre til kommersialisering og medisinproduksjon.

Bredde

NTNU og SINTEF har drevet med bioprospektering i fem–seks år, og lett etter interessante bakterier i havet. Bredden i forskningsmiljøet gjør dem unike: Fysiologi- og genkompetanse er samlet, og man har tilgang til moderne laboratorier for screening og fermentering (gjæring).

90 prosent er uinteressant

– Det er stoffer med en ny kjemisk struktur og forhåpentligvis en annen virkningsmekanisme enn det som er kjent, som kan bli verdifulle, for eksempel i kreftbekjempelse. Derfor må vi ha flere kandidater. Ikke alle kan bli utviklet til medisiner, men om vi lykkes med en eller to, er vi fornøyde, sier NTNU-professor Sergey Zotchev.

I tester ved Bergen og i Moskva har de elleve krefthemmende stoffene blitt testet mot blant annet leukemi, mage-, tarm- og prostatakreft.

– Vi finner at det blir drept kreftceller og at normale celler består. Vi finner også at de ulike ekstraktene virker på ulike typer kreftceller, sier seniorforsker ved SINTEF, Håvard Sletta.

Krever mye arbeid

Gjennom laboratorieforsøk har forskerne bestemt kjemisk struktur på den ene av de tre forbindelsene som kan brukes som antibiotika, og vet nå at det virker mot multiresistente bakterier. I mars vil stoffet testes i dyreforsøk i Moskva. Blir forsøket positivt, er grunnlaget lagt for et patent.

Åse Dragland