Forstyrret ørret

Storørreten i Mjøsa er både stresset og hormonforstyrret. Det fant biologer fra NTNU ut da de nylig undersøkte miljøgiftenes hormoneffekter på stammen. Årsaken er kombinasjonen av mye kvikksølv og lite selen. Grunnstoffet selen er en av naturens kraftigste antioksidanter, og har en positiv virkning ved unormalt høyt kvikksølvnivå.

Men det er lite naturlig selen i Mjøsa, og dermed mister fisken sin naturlige beskyttelse mot frie radikaler, det vil si ustabile oksygen-, nitrogen- og jernforbindelser som skader vev og celler. Både lave selen-nivåer og organiske miljøgifter påvirker hormonbalansen. Kvikksølv, PCB og bromerte flammehemmere øker med alder hos ørret, slik at storørreten i Mjøsa har store konsentrasjoner av disse.