NYE BØKER: Risikoanalyse i praksis

Ketil Stølen, Bjørnar Solhaug og Mass Soldal Lund: Model-Driven Risk Analysis – The CORAS Approach.

Forlag: Springer Verlag

 

Forfatterne mener at eksponering for risiko via hackerangrep og lekkasjer fra datanettverk er uunngåelig i dagens samfunn, både for enkeltindivider, næringsliv og offentlige virksomheter. De tilgjengelige ISO-standardene for sikkerhets- og risikoanalyse gir sikkerhetsansvarlige i næringslivet og det offentlige et rammeverk for analyse og håndtering av risiko, men forteller ikke hvordan det skal gjøres i praksis.

Temaet for denne boka er risikoanalyse – som igjen handler om å avdekke og håndtere sikkerhetsrisikoer. Boka presenteres metoder, risikomodelleringsteknikker, retningslinjer og verktøy for å gjennomføre risikoanalyse, samt å kunne oppdatere og vedlikeholde resultatene av analysen over tid. Verktøyet er gratis og kan lastes ned fra hjemmesiden til CORAS: http://coras.sourceforge.net/