fabrikkpipe

Rensing uten helsefare

Det har lenge vært en kjent problemstilling at bruk av kjemikalier til CO2-fangst kan føre til utslipp av helseskadelige forbindelser. På bakgrunn av usikkerhet om aminer, helse og miljø har Olje- og energidepartementet besluttet å vurdere om det bør legges til grunn alternative løsninger for gjennomføring av prosjektet med fangst og lagring av CO2 på Mongstad. Dannelse og kontroll av nitrosaminutslipp er en viktig del av SINTEFs forskning på området.

Forskerne mener det er mulig å utvikle rensing ved bruk av kjemikalier uten at det skaper helsefare, og at det også er for tidlig å konkludere med at CO2-fangst ved hjelp av aminer forårsaker utslipp som innebærer reell helserisiko. Det er snakk om å utvikle teknologiske systemer som kan kontrollere utslippsnivåer.