Maling i marine miljø

Malingsbelegg på stålkonstruksjoner i marin atmosfære har for kort levetid. Ønsket levetid er 15 år eller mer, men for å forhindre korrosjon og opprettholde visuell standard, er det ofte behov for vedlikeholdsmaling etter 7–8 år. I enkelte tilfeller etter bare et par år. Dette er kostbart for samfunnet – spesielt i offshorebransjen.

SINTEF Materialer og kjemi har gjennom prosjektet Maincoat utført laboratorietester og utendørs eksponering av prøver med en rekke malingssystemer der forbehandling og maling er utført ved betingelser som simulerer vedlikehold offshore. Forskerne påpeker at dagens kvalifisering av nye malingsprodukter bør suppleres med mer realistisk testing og praktisk erfaring. Resultater viser også at mer HMS-vennlig forbehandling før maling enn det som benyttes i dag, kan gi tilfredsstillende korrosjonsbeskyttelse, og på dette punktet ønsker forskerne å gå videre.