fabrikkpipe

Ny type kolonner for industrien

Industrien separerer i dag råolje, naturgass og blandinger av kjemikalier til rene produkter ved hjelp av destillasjonskolonner. Kolonnene er koblet i sekvenser – hver med sine kokere og kondensere.

SINTEF IKT jobber med styring av en ny type kolonnestruktur som kan gi 20-40 prosent energisparing. To til tre tradisjonelle kolonner kan erstattes av en enkelt som har innvendige vertikale skillevegger. Flere produkter kan separeres ved hjelp av færre kokere og kondensere, og med betydelig lavere totalt energiforbruk. Et tredje pluss er at med redusert energibehov minskes også den innvendige dampstrømmen fra kokeren. Dermed kan dimensjonene på kolonnen slankes.