Bakterienes julebord

I sommer åpnet SINTEF et nytt fermenteringslaboratorium: Her dyrkes mikroorganismer som bakterier og gjær i små krukker med volum helt ned til to desiliter. «Krukkene» er egentlig produksjonsapparater fulle av hi-tech, der mikroorganismene mates kontrollert med næringssalter, nitrogen og sukker. Målet er å utvikle prosesser for å lage interessante produkter som enzymer, antibiotika, vaksiner og fargestoff.