Språk og språkteknologi


Laste ikon
LASTER INNHOLD

Oftest oversett

– Oversatte bøker burde egentlig fått to anmeldelser: én om forfatteren, og én om oversetteren.

Skriver muntlige språk

Lingvister får muntlige språk i Ghana ned på papiret og inn på data. Dette hjelper kvinner til å skaffe seg et levebrød.

Gemini.no logo

Hva skjer når innvandrere snakker norsk?

Alle vet at innvandrere ofte snakker norsk med en tydelig aksent. Men har du tenkt over hvordan de snakker og hvorfor det er slik? Språkforskere ved NTNU prøver å finne svaret.

Gemini.no logo

Då nynorsken kom til Cluj

Her heime er sidemålet under hardt press. I Transilvania har rumenske norskstudentar stor tru på nynorsken.

I ordets teneste

– Om eg blir firkanta i hovudet av å skulle redigere åtte ordbøker på ti år? Tja, det er godt mulig. Godt mulig.

Look who’s talking now

I framtida snakkar vi med maskinene. Men vil vi at samtalen skal gå på norsk og ikkje på engelsk, må eit nasjonalt løft til: Den norske språkbanken.

Frå munn til skjerm

Legars handskrift kan vere håplaus å dekode. Men talen deira kan snart bli forstått av ei maskin.

Gemini.no logo

Håndskriftens historie på web

Det er ikke bare i dag at skriftspråket er blitt avstumpet til “kommr” “t.bake” og “ell.r”. Også i Middelalderen ble det brukt forkortelser som krympet teksten til et minimum.

Gemini.no logo

Lasso rundt en ironiker

Agnar Mykles romaner er dypt moralske – og fulle av ironi. De er dessuten et krast oppgjør med “mannfolk-Norge”.