Populær portugisisk språkteknologiportal – i Norge!

Portugisisk snakkes av 200 millioner mennesker (Brasil, Portugal, Angola, Mosambique, Macao og Øst-Timor) og er et av de største språk i verden. ­Likevel var portugisisk lenge lite brukt i databehandling til søk i tekster, stavekontroll, litteraturbaser og -ana­lyse. For å tilrettelegge et språk for slike aktivi­teter kreves omfattende og nitid forskning.

Siden 1998 har dette arbeidet vært koordinert av en liten gruppe ved SINTEF i Oslo under ledelse av Diana Santos, forsker i språkteknologi ved SINTEF Tele og data. Prosjektets informasjonsportal www.linguateca.pt, som ble opprettet i 2000, har nå hatt én million besøk. Linguateca-programmet, som også har arbeidsgrupper i Lisboa, Porto og Braga, har bygget opp omfattende språkressurser og stått for evaluering av øvrige tiltak innen portugisisk språkteknologi.