Miniportrettet: ANALYSERER DINE SAMTALER

Hva forsker du på nå?

Er i oppstartfasen av et prosjekt som heter «Snakk om kjønn og etnisitet: en analyse av samtaler i arbeidslivet». Det inngår i et større prosjekt under Forskningsrådet. Utgangspunktet er norske forståelser av hva «likestilling» er, og hvilke samfunnsgrupper som skal være likestilt. Vi har lett for å tenke at den norske modellen for likestilling er den eneste tenkelige, og det har en del konsekvenser for samhandling mellom mennesker i Norge. Noen av disse vil vi undersøke nærmere. Paraplyprosjektet heter Likestilling – en grense mellom «oss» og «dem»?

Hvilket forskningsprosjekt ville du satt i gang dersom du fikk 5 millioner kroner?

En mangedimensjonal oppfølging av Stortingsmeldinga «Mangfold gjennom inkludering og deltakelse». Én side av det er hva denne meldinga faktisk sier – og ikke minst hva den tar for gitt – om begreper som «norskhet», «likestilling» og «inkludering». En annen side er hvordan den vil bli brukt, og med hvilke konsekvenser for utdanning og arbeidsliv.

Hvilket spørsmål skulle du gjerne hatt svar på?

Hvordan kulturen ville ha sett ut dersom menneskearten hadde enkjønnet formering.

Din siste aha-opplevelse?

At hodeplaggene til norske bunader har signalisert både seksuell tilgjengelighet, alder og sosial status.