Håndskriftens historie på web

Det er ikke bare i dag at skriftspråket er blitt avstumpet til “kommr” “t.bake” og “ell.r”. Også i Middelalderen ble det brukt forkortelser som krympet teksten til et minimum.

1031747312.1.jpgNone.medium

Hvis bokstaven m hadde en strek over seg, var det en dobbel m. Opplysninger om mål, vekt og annet ble forkortet, slik at teksten krympet.

I tidlig middelalder skrev man på pergament, dvs. fint behandlet hud av kalv, kje eller andre dyr. Pergament var kostbart, og man måtte være økonomisk med ordene.

Oversikt over skriftens historie

– Papiret ble tatt i bruk i Norge først på slutten av 1400-tallet, skriver førstebibliotekar Monica Aase ved Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i et nytt nummer av Universitetsbibliotekets elektroniske tidsskrift “Til opplysning”.

Til daglig er Monica Aase er faglig ansvarlig for Universitetsbibliotekets spesialsamlinger. Her finnes alt ikke-boklig materiale som noter, manuskripter, private arkiver og foto. I artikkelen har hun laget en oversikt over skriftens historie. Oversikten er rikt illustrert med eksempler fra en rekke håndskrevne dokumenter.

Lett å forfalske dokumenter

I en tid da folk ikke var skrive- og lesekyndige, var det enkelt å forfalske dokumenter. I dag kan man avsløre dette ved tekniske undersøkelser, for eksempel ved å oppdage at skinnet er skrapt og et navn er erstattet med et annet.