MINIPORTRETTET: SØKER FALSKE VENNER

Hva forsker du på nå?

Norsk–franske falske venner, det vil si ord som har (nesten) identisk form, men helt eller delvis forskjellig betydning. Et eksempel: farin (= sukker) er noe helt annet enn det franske farine, som betyr mel. Kjenner man ikke til disse betydningsforskjellene, kan det f øre til kjedelige misforståelser. Arbeidet skal munne ut i en ordbok.

Hvilket forskningsprosjekt ville du satt i gang dersom du fikk fem millioner kroner?

Et større fellesprosjekt om falske venner, først og fremst basert på ordpar i skandinaviske versus romanske språk. Falske venner hvor engelsk er det ene språket, er relativt godt dokumentert (som engelsk–fransk), men det er mye igjen å utforske i andre språk.

Hvilket spørsmål skulle du gjerne hatt svar på?

Hva kan vi gjøre for å få flere franskstudenter til å gå videre med masterstudier?

Din siste aha-opplevelse?

Jeg har stadig aha-opplevelser på området falske venner, blant annet på reiser i Frankrike og gjennom å lese franske tekster. Vår datter, som studerer i Toulouse, snakker (riktignok spøkefullt) om at hun skal ha inskripsjon på universitetet, der vi på norsk bruker ordet innskriving. Og en examen på fransk kan tilsvare to så forskjellige ting i norsk som en eksamen og en legeundersøkelse.