bøker

NYE BØKER: Om Prosessen

NYE BØKER Om ProsessenBernd Neumann

Franz Kafkas Prosessen. Praha som kulturelt og politisk kraftfelt i det 20. århundres roman.

Tapir Akademisk Forlag

Boken tar for seg Franz Kafkas roman Prosessen og setter den i forbindelse med forfatterens biografi, hans liv i Praha og de kulturelle og politiske kreftene som virket i Moldau-metropolen på begynnelsen av 1900-tallet. Kafka blir på denne måten forståelig både som en eksemplarisk modernist og som forfatter av «det 20. århundres roman».

Bernd Neumann er professor i tysk litteratur ved Institutt for moderne fremmedspråk, NTNU.