vietnam flagg og mann

Vietnamesisk taper terreng

Alt om en generasjon eller to kan vietnamesisk ha forsvunnet som dagligtalemål hos Trondheims største innvandrergruppe. Det har Heidi Berg kommet fram til i sin hovedoppgave ved NTNU. Det bor nesten 800 vietnamesere i Trondheim. De fleste bor på samme kant av byen, og de har en sterk felles kulturforankring i forenings- og kirkeliv.

På tross av dette taper språket terreng for hver generasjon. Alt nå er det barn i tredje generasjon som ikke snakker vietnamesisk, selv om de forstår det. Heidi Berg tror at det konfutsianske idealet om respekt, samhold og tilpasning kan være med på å forklare at vietnameserne er så snare til å la norsken få overtaket.