Bildet viser Karl Johans gate i Oslo, pyntet med norske flagg.

STRATEGI PÅ NORSK

Norsk språkråd bekymrer seg for hvordan engelsk overtar som språk på bestemte bruksområder innenfor næringsliv, utdanning, forskning, teknologi og underholdning.

For å hindre at morsmålet kommer i skyggen av engelsk, vil derfor rådet utarbeide et strategidokument for norsk språkpolitikk. Dokumentet skal sette opp mål for nasjonal språkpolitikk og foreslå tiltak for å nå disse målene, og utarbeides av en strategigruppe der både departement, kringkasting og utdanningsinstitusjoner er representert.

Professor Torlaug Løkensgard Hoel fra NTNUs Program for lærerutdanning er ett av de sju medlemmene i denne gruppen. I tillegg har Språkrådet etablert en ressursgruppe på ca 50 personer, der også universitetene og høgskolene er tungt inne.