Skal finne ut av innvandrernorsk

I løpet av få tiår har Norge endret seg til å bli et multikulturelt samfunn med et utall språklige grupperinger. En gruppe språk­forskere ved NTNU skal nå studere innvandreres norske snakkemåte. Forskerne vil blant annet undersøke hvordan innvandrernes morsmålsgrammatikk og setningsmelodi gir seg utslag i norsk.Resultater fra undersøkelsen skal anvendes konkret i norsk som andrespråkundervisning rundt omkring i landet. Forskerne skal samtidig undersøke hva som skjer innenfor et område der norsk er under sterk press fra et annet språk – som i akademia, der innflytelsen av engelsk er stor.

Det er forskere fra Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier ogInstitutt for nordistikk og litteraturvitenskap som står bak prosjektet.Norges Forskningsråd har bidratt med 5,4 millioner kroner.