Kvinne og barn


Laste ikon
LASTER INNHOLD
Gemini.no logo

Arvelige smerter

Nesten halvparten av ungdommene i en helseundersøkelse fortalte om uspesifikke […]

Viktig med tidlig trening

Svangerskapsdiabetes forebygges ikke ved å trene sent i svangerskapet. Forskerne tror i stedet at trening før man blir gravid, og tidlig i svangerskapet, er avgjørende.

Gemini.no logo

Små barn, store problemer

Sju prosent av norske førskolebarn har psykiske lidelser. Det er langt færre enn i USA – men likevel viktig å gripe fatt i tidlig.

Forfølges av barneleddgikt

Mange barn som rammes av barneleddgikt fortsetter å ha aktiv sykdom eller senskader inn i voksen alder. Sykdommen kan føre til store funksjonsbegrensninger.

Ingen forskjell med prøverør

Kvinner som blir gravide etter prøverørsbehandling, kan betrakte seg som vanlige gravide. Helsepersonell har langt på vei sluttet å forskjellsbehandle dem.

Schei-kampen

Alt Berit Schei ønsker seg, er at kvinner skal bli behandlet som kvinner.

Gemini.no logo

Kvinnesyn på helsearbeidet

– Vi trenger både å heve statusen av og forståelsen for kvinners helse. Det er viktig for å få til en behandling som er bedre tilpasset kvinner, sier Berit Schei, landets første professor i kvinnemedisin.

Mødre mindre spiseforstyrret

Å føde barn reduserer spiseproblemer, viser ny studie. Mindre alkoholbruk og impulsivitet ser ut til å spille en heldig rolle.

Gemini.no logo

Flest skader i kvinnefotball

Er det flere grisetaklinger i kvinnefotballen? Ny forskning viser at kvinnelige fotballspillere blir oftere skadet enn sine mannlige kolleger.

Gemini.no logo

Jenters underliv bør sjekkes

– Obligatorisk undersøkelse av jentebarns underliv vil gjøre det vanskeligere å tukle med det, sier professor og barnelege Dag Bratlid ved NTNU. En studie viser at svært få reagerte negativt på underlivsundersøkelse.

Gemini.no logo

Ufarlige magnetfelt i Trondheim

Som første by i Norge er Trondheim sentrum blitt kartlagt for utendørs magnetfelt. Det er tidligere konstatert en mulig sammenheng mellom slike felt og leukemi blant barn. Men Trondheim er trygg, ifølge ny undersøkelse.

Gemini.no logo

Vold avler sykdommer

Jo flere voldsepisoder kvinner blir utsatt for, jo flere fysiske sykdommer får de senere. Det skjer uten at sykdommene har noen åpenbar medisinsk sammenheng med voldsepisodene.