Bygdebarna tjukkest

Glem myten om den sunne oppveksten på bygda: Både norske og utenlandske studier tyder på at barnefedme er et enda større helseproblem på bygdene enn i byene. Over halvparten av barna som behandles for fedme ved St. Olavs Hospital i Trondheim, er fra bygda.

Barne- og bygdeforskere ved NTNU peker på faktorer som uheldige kostholdstradisjoner, motorisert transport og lavere utdanningsnivå enn i byene. Ifølge forskerne vet vi for lite om både fedmeproblemene og årsaken til dem. Det er derfor på tide med en ny, fordomsfri og kunnskapsbasert debatt om bygdebarndommen.