Premature sliter psykisk

Barn med lav fødselsvekt har større risiko for psykisk sykdom når de blir voksne, viser en studie utført ved NTNU. Studien omfattet både barn med normal fødselsvekt; barn født til termin – men med lav fødselsvekt; og fortidligfødte barn med svært lav fødselsvekt.

I den første gruppen var det mindre enn én av ti som slet med psykisk sykdom 20 år senere. I den andre gruppen var det én av fire, mens blant de premature hadde hele én av tre en diagnostisert psykisk lidelse. Angstlidelse og ADHD var de vanligste diagnosene.