trist tennåring

Premature sliter psykisk

Barn med lav fødselsvekt har større risiko for psykisk sykdom når de blir voksne, viser en studie utført ved NTNU. Studien omfattet både barn med normal fødselsvekt; barn født til termin – men med lav fødselsvekt; og fortidligfødte barn med svært lav fødselsvekt.

I den første gruppen var det mindre enn én av ti som slet med psykisk sykdom 20 år senere. I den andre gruppen var det én av fire, mens blant de premature hadde hele én av tre en diagnostisert psykisk lidelse. Angstlidelse og ADHD var de vanligste diagnosene.