Føder likevel

Stadig bedre ultralydteknologi avslører et økende antall avvik allerede på fosterstadiet, ofte ved den rutinemessige undersøkelsen i 18. svangerskapsuke. Det gjelder kromosomfeil, syndromer, sykdommer og misdannelser. Likevel avbryter ikke flere kvinner svangerskapet nå enn tidligere.

Et doktorgradsarbeid ved NTNU, som omfatter nesten 50 000 svangerskap, viser at ingen tar abort etter påviste misdannelser som for eksempel klumpfot eller leppe/kjevespalte, med mindre det foreligger livstruende eller dødelige tilstander. Derimot bidrar ultralydundersøkelsen til å forberede foreldrene på å ta imot et skadet eller sykt barn.