Vold avler sykdom

Jo flere voldsepisoder kvinner blir utsatt for, jo flere fysiske sykdommer får de senere – uten at sykdommene har noen åpenbar medisinsk sammenheng med volden. Det viser en studie utført i samarbeid mellom NTNU, Akershus universitetssykehus og Folkehelsa.

Forskerne var forbauset over funnene, men antar at voldsepisoder trigger stresshormoner som igjen svekker kroppens immunforsvar.