Ufarlige magnetfelt i Trondheim

Som første by i Norge er Trondheim sentrum blitt kartlagt for utendørs magnetfelt. Det er tidligere konstatert en mulig sammenheng mellom slike felt og leukemi blant barn. Men Trondheim er trygg, ifølge ny undersøkelse.

Særlig småbarnsforeldre har vært bekymret for magnetfelt fra høyspentmaster. Få tenker imidlertid på at fortauene vi går på, er fulle av nedgravde strømkabler.

Disse avgir svake magnetiske felt. Men inntil nå har vi visst svært lite om en eventuell helsefare under skosålene våre.

12.000 målinger

NTNU-forskere står bak det som i norgessammenheng er et pionerprosjekt: PhD Aksel Straume har tråkket over 17 kilometer fortau med fintfølende målingsutstyr, og målt magnetiske felt i frekvensområdet 50 hertz.

Han har saumfart Trondheim sentrum på sommerdager og på vinterdager, henholdsvis med og uten snø.

Totalt har han gjort ca 12.000 målinger, omkring en meter over bakken. Målingene er tatt mellom klokka 8 og klokka 16, når det ferdes flest folk i gatene.

Resultatene er i hovedsak beroligende: Å traske gatelangs i Trondheim sentrum er trygt, konkluderer Straume og hans veileder, professor Anders Johnson ved Institutt for fysikk ved NTNU.

Men; enkelte gater overstiger fastsatte grenser. Eksponeringer på små barnekropper betegnes som høye. Og vinteren er verst.

Snødekte fortau – høye verdier

Måleenheten for magnetisk stråling er mikrotesla (µT). Statens strålevern har fastsatt en grense på 0,4 mikrotesla for å vurdere tiltak for å redusere eksponeringen.

- De helsemessige konsekvensene er antakelig større om det ikke hadde vært strømkabler i gatene, i alle fall på vinterstid, sier Aksel Straume spøkefullt, og sikter til risikoen for fall på glattisen. Han tok doktorgraden ved NTNU i 2007, og jobber i dag for StatoilHydro. (Foto: Tor H. Monsen).

– De helsemessige konsekvensene er antakelig større om det ikke hadde vært strømkabler i gatene, i alle fall på vinterstid, sier Aksel Straume spøkefullt, og sikter til risikoen for fall på glattisen. Han tok doktorgraden ved NTNU i 2007, og jobber i dag for StatoilHydro. (Foto: Tor H. Monsen).

På sommerdager gav under fire prosent av trondheimsgatene verdier over denne grensen. Tallet steg til 29 prosent på kalde vinterdager, og til 34 prosent på vinterdager med snøvær.

Gjennomsnittlige verdier for sommeren var godt under grensen, mens vinteren viste verdier opptil 0,90 µT på dager med snødekte fortau.

Det høyeste målte magnetfeltet lå på 37 µT. Ekstremverdiene ble målt nær nettstasjoner.

Årsaken til de forholdsvis høye verdiene om vinteren er den økte strømbruken på denne årstiden. At verdiene øker ytterligere på snørike dager, skyldes varmekablene som da slås på.

Resultatene fra Trondheim stemmer godt overens med tilsvarende målinger i Göteborg. Det er grunn til å tro at andre norske byer ligger rundt de samme verdiene.

Barn mest utsatt

Forskere har tidligere undersøkt en eventuell årsakssammenheng mellom magnetfelt over 0,4 µT og leukemi blant barn. De har funnet en dobling av risikoen. Men vi snakker uansett om få tilfeller for et land som Norge.

NTNU-forskerne påpeker at magnetfeltene fra fortauene er kraftigere helt nede på bakken, og avtar i avstand til kilden. Derfor blir de småvokste og barn i barnevogn nær gatenivået eksponert for høyere felt enn høyere og større voksne kropper.

Forskerne betegner denne eksponeringen som “high field” etter internasjonale standarder – det vil si 1,0 µT eller høyere.

Verre innendørs

Fysikerne er likevel ikke bekymret. – Det viktige her er eksponeringstid, sier Johnson. – Vi passerer over feltene i løpet av sekunder eller minutter.

– Jeg ville ikke blitt bekymret før grensen på 100 µT var blitt oversteget, sier Straume.

Ved 100 µT og oppover kan det forekomme skader på nervecellene. Selv de høyeste målingene i Trondheim sentrum var ikke i nærheten av dette.

Professor Anders Johnson ved Institutt for fysikk har vært veileder for Aksels Straumes forskning. (Foto: Tor H. Monsen).

Professor Anders Johnson ved Institutt for fysikk har vært veileder for Aksels Straumes forskning. (Foto: Tor H. Monsen).

Da er det verre innomhus, hvor vi oppholder oss opptil 90 prosent av tiden.

– Det du eksponerer deg for i hjemmet, er uansett verre enn det du utsetter deg for i gatene. Særlig med alle duppedittene vi omgir oss med, sier fysikkprofessoren.

Har du spotlights i hjemmet for eksempel, kan en vanlig, liten transformator gi rundt 200 µT, ifølge forskerne.

Bør vurdere kablene

Forskerne anbefaler likevel enkelte utendørstiltak for å få bukt med de høyeste vinterverdiene: Mange fortau har fremdeles gamle enveiskabler.

Man bør vurdere å erstatte disse med moderne toveis kabler som har betydelig mindre magnetfelt.

Ifølge Statens strålevern er det ikke avdekket noen årsakssammenheng mellom det å bo under høyspentlinjer og kreft blant voksne. Det er heller ikke belegg for å si at noen annen kreftform enn leukemi har sammenheng med magnetiske felt.

Resultatene er publisert i Bioelectromagnetics.