Forskning har vist at trening gir mange gunstige effekter. Foto: Thinkstock

Viktig med tidlig trening

Svangerskapsdiabetes forebygges ikke ved å trene sent i svangerskapet. Forskerne tror i stedet at trening før man blir gravid, og tidlig i svangerskapet, er avgjørende.

For gravide er det uansett viktig å trene, fordi forskning har vist at trening gir mange andre gunstige effekter, for eksempel mindre rygg- og bekkensmerter.

For gravide er det uansett viktig å trene, fordi forskning har vist at trening gir mange andre gunstige effekter, for eksempel mindre rygg- og bekkensmerter.

GRAVIDITET: En studie av 855 gravide kvinner, der halvparten var med i et treningsopplegg mens den andre halvparten fortsatte som vanlig, viste at det ikke var noen forskjell i andelen som utviklet svangerskapsdiabetes.

– Vi ble veldig overrasket over resultatet fra studien. Vi vet at trening både forebygger og behandler diabetes type 2.

– Svangerskapsdiabetes og diabetes 2 ligner på hverandre. Vi hadde derfor forventet at vi ville se en forskjell mellom de to gruppene, sier Signe N. Stafne.

Hun tar en doktorgrad på emnet ved Det medisinske fakultet ved NTNU, og er en av forfatterne bak funnene som nå er publisert i tidsskriftet Obstetrics & Gynecology.

Trente mye – trente lite

855 friske, gravide kvinner fra Trondheim og Stavanger deltok i studien. Når de var rundt 20 uker på vei, ble de tilfeldig inndelt i en treningsgruppe og en kontrollgruppe.

Treningsgruppen skulle trene med moderat til høy intensitet tre ganger i uken.

De fikk et standard treningsprogram med utholdenhets- og styrketrening. Deltakerne i treningsgruppen fikk også tilbud om å delta på treningstimer med en fysioterapeut én gang i uka.

Kvinnene i kontrollgruppen skulle leve livene som vanlig. De ble ikke frarådet å trene på egen hånd, men fikk ikke det samme treningsprogrammet som treningsgruppen.

Trening er uansett bra

Selv om funnene i denne studien viser at trening sent i svangerskapet ikke forebygger svangerskapsdiabetes, er likevel rådet fra Stafne klart:

– For gravide er det uansett viktig å trene, fordi forskning har vist at trening gir mange andre gunstige effekter. I vårt materiale så vi at gravide i treningsgruppen hadde mindre sykefravær på grunn av rygg- og bekkensmerter.

– Og færre fikk inkontinens fordi de blant annet fikk øvelser som styrker muskler i rygg, bekken og bekkenbunn.

– Andre studier har sett at vektøkningen holdes i sjakk, noe som også påvirker babyens vekt positivt. I tillegg gir trening bedre velvære og søvn, forklarer Stafne.

Generelt sunn livsstil forebygger

Overvekt, høy alder og diabetes i nær familie øker risikoen for å utvikle svangerskapsdiabetes. Denne diabetestypen oppstår som regel i andre og tredje trimester av graviditeten.

– Å ha en generelt sunn livsstil forebygger svangerskapsdiabetes, slår Stafne fast.
Får man svangerskapsdiabetes under en graviditet, er risikoen større for å utvikle diabetes type 2 senere i livet.

– Både mor og barn er mer utsatt for diabetes type 2, metabolsk syndrom og hjerte-kar-sykdommer senere i livet dersom mor hadde svangerskapsdiabetes, sier Stafne.

Trene fra dag én, gjerne også før

En graviditet varer i 40 uker. Treningsopplegget for kvinnene startet først midtveis i graviditeten. Dette tror Stafne er med på å forklare hvorfor de ikke fant noen forskjeller på treningsgruppen og kontrollgruppen i denne studien.

– Jeg tror det er for sent å starte trening i uke 20. Tidligere observasjonsstudier har vist at det å være godt trent tidlig i graviditeten, og også før man blir gravid, hjelper mot denne typen diabetes, sier Stafne.

Viktig å stimulere til trening

Treningsgruppen skulle trene tre ganger i uka, men det var bare 55 prosent som klarte å gjennomføre dette. Forpliktelser på jobben og i hjemmet i tillegg til svangerskapskomplikasjoner var de vanligste grunnene til at kvinnene ikke greide å gjennomføre treningen.

Kvinnene i kontrollgruppen hadde ikke et fast treningsopplegg de skulle følge, men mange her trente på egen hånd, og ti prosent av kontrollgruppen trente tre ganger i uken sent i svangerskapet.

Dermed ble ikke forskjellene på treningsgruppen og kontrollgruppen så stor. Dette kan forklare hvorfor forskerne ikke fant forskjeller i om trening hjelper mot svangerskapsdiabetes eller ikke.

– Det er vanskelig å få folk generelt til å trene, ikke bare gravide. Det er veldig viktig å få disse kvinnene til å klare å gjennomføre et slikt treningsopplegg.

– Vi må derfor tenke på hvordan samfunnet best mulig skal legge til rette for at gravide får mulighet til å være fysisk aktive. Kanskje kan gravide få trene i arbeidstiden? Det vil trolig sikre at de kan holde seg lenger i jobb, mener Stafne.

Bør studere overvektige gravide

De fleste kvinnene som deltok i studien, var normalvektige og friske, uten risikofaktorer for å utvikle svangerskapsdiabetes.

Dette kan også være med på å forklare hvorfor forskerne ikke fant forskjeller mellom de som fulgte treningsprogrammet og kontrollgruppen.

– Vi vet at vekt har betydning for å utvikle svangerskapsdiabetes. Videre forskning bør se på om trening forebygger svangerskapsdiabetes hos overvektige.

– Kanskje resultatene da vil vise forskjeller mellom gruppen med treningsopplegg og kontrollgruppen, foreslår Stafne.

Referanse:

Stafne m.fl.: Regular Exercise During Pregnancy to Prevent Gestational Diabetes: A Randomized Controlled Trial, Obstetrics & Gynecology, January 2012 – Volume 119 – Issue 1 – p 29–36, doi: 10.1097/AOG.0b013e3182393f86.