Hva skal solkraften fra naboen koste?

I framtida vil vi få lokale energisamfunn med boliger og næringsaktører som kjøper og selger strøm seg imellom. Da må vi finne ut hvordan strømprisen bør fastsettes.

Kvinne som har på VR-utstyr.

VR-treningsprogram for helsepersonell kan redde liv

Et forskerteam ved NTNU har utviklet en ny VR-basert løsning for å trene helsepersonell i klinisk observasjon. Det norske VR-selskapet Making View AS skal nå ta VR-teknologien videre ut i markedet.

Viktig med tidlig trening

Svangerskapsdiabetes forebygges ikke ved å trene sent i svangerskapet. Forskerne tror i stedet at trening før man blir gravid, og tidlig i svangerskapet, er avgjørende.

Beroligende kan gi kronisk hodepine

Tar du beroligende medikamenter og smertestillere, er du i risikogruppen for kronisk hodepine. Hvis du i tillegg røyker og beveger deg lite, ligger du enda dårligere an.