Beroligende kan gi kronisk hodepine

Tar du beroligende medikamenter og smertestillere, er du i risikogruppen for kronisk hodepine. Hvis du i tillegg røyker og beveger deg lite, ligger du enda dårligere an.

2,3 prosent av den norske befolkningen, et flertall kvinner, har kronisk hodepine. Det vil si at de har hodepine mer enn 14 dager per måned.

Nesten halvparten av disse har hodepine som følge av medikamentbruk. Tallene kommer fram i en ny norsk studie.

– At vi kan få hodepine av medikamentoverforbruk, har vært kjent. Det som er nytt med denne studien er at vi har funnet hvilke spesifikke faktorer som bidrar til at man utvikler denne formen for hodepine, sier Knut Hagen, professor i nevromedisin ved NTNU.

Han har ledet verdens største langtidsstudie som har sett på disse risikofaktorene. Materialet er hentet fra de to siste Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) og spenner over en periode på elleve år. Mer enn 25 000 nordtrøndere var med i begge undersøkelsene.

Studien har nå avdekket de viktigste risikofaktorene for å få hodepine som følge av å bruke mye medikamenter.

Røyking og inaktivitet dobler risikoen

– Å ta beroligende medisiner, som blant annet brukes mot søvnforstyrrelser, indre uro og angstplager, øker risikoen for å utvikle denne typen hodepine, forteller Hagen.

En annen risikofaktor for å få medikamenthodepine er å ta smertestillende medisiner mot vondt andre steder i kroppen. Dette gjelder spesielt smerter i muskler og skjelett samt mage og tarm.

Man tar for mye av disse medikamentene om man bruker dem nesten hver dag.

Røykere og personer med lite fysisk aktivitet har i tillegg en doblet risiko for å få denne typen hodepine dersom de tar medikamenter som virker beroligende eller som er mot smerter andre steder i kroppen. Høyt blodtrykk er imidlertid noe som beskytter mot denne type hodepine.

Disse risikofaktorene gjelder bare hodepine som skyldes medikamentoverforbruk. Andre typer kronisk hodepine påvirkes ikke av disse faktorene.

Kunnskap kan forebygge

– Det viser at kronisk hodepine kan deles inn i to grupper: de med hodepine som følge av overforbruk av medikamenter, og de uten overforbruk. Ved at vi har avdekket disse risikofaktorene, kan leger tenke på forebygging av kronisk hodepine hos pasienter.

– Hvis legen har større fokus på pasienter som har mye vondt i hodet og som bruker beroligende medisiner, kan de forhindre at hodepinen blir kronisk, sier Hagen.

Referanse:

Hagen m.fl.: Risk factors for medication-overuse headache: An 11-year follow-up study. The Nord-Trøndelag Health Studies, Pain,Published online 22 October 2011 , doi:10.1016/j.pain.2011.08.018.