Flest skader i kvinnefotball

Er det flere grisetaklinger i kvinnefotballen? Ny forskning viser at kvinnelige fotballspillere blir oftere skadet enn sine mannlige kolleger.

Kvinnelige fotballspillere i Norge er mer utsatt for grisetaklinger, skallinger og overtråkk enn de fleste andre, inklusive menn. Mengden korsbåndskader er alarmerende.

Dette går fram av en studie som er et samarbeid mellom NTNU, St. Olavs Hospital, Ullevål universitetssykehus og Idrettshøyskolen.

Knall og fall

Forskerne har undersøkt 181 spillere fra 2001-sesongen i eliteserien. Totalt ble det rapportert 189 skader fordelt på disse spillerne. Det er flere enn for gjennomsnittet blant mannlige spillere i landet.

Norske kvinner er også mer skadeutsatt enn sine medspillere i andre land, viser sammenligninger internasjonalt.

Ikke overraskende går grisetaklinger mest utover beina, men også mange hodeskader vitner om harde luftdueller i kvinnefotball.

Alarmerende

Klubber og trenere må i dag regne med i gjennomsnitt 3,1 skader i spillerstallen per 1000 treningstimer. I kamp øker tallet til 23,6 skader per 1000 timer kamp.

Hele 17 prosent av alle rapporterte skader går utover ankelen, som er den vanligste skaden.

Lege Agnar Tegnander ved St. Olavs Hospital og fysioterapeut Trine Moholdt er mest bekymret for andelen skader på fremre korsbånd. Skadene kan være effektive karrierestoppere.

Tegnander og Moholdt kaller denne utviklingen alarmerende.

Hormoner og anatomi

Kvinner er mer utsatt for korsbåndskader enn menn. Dette funnet understøttes av studier fra håndball.

– Det finnes ingen entydige svar på hvorfor det er sånn, forteller Trine Moholdt.

– Men forskning fra håndballbanen peker mot blant annet hormonelle årsaker.

Dr. med. Agnar Tegnander er overlege ved ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, lege ved Rosenborgklinikken og tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning. (Foto: Privat)

– Tallene er usikre, noen antyder overhyppighet rett før menstruasjon, mens andre indikerer rundt eggløsning, sier Agnar Tegnander. Han er ortopedisk kirurg, og har vært lege for kvinnelandslaget på nittitallet. Han er nå tilknyttet herrelandslaget.

I utgangspunktet spiller ikke anatomien på lag med kvinner. De små forskjellene i oppbygningen av kroppen gir litt andre akser. Blant annet er kvinner fra naturens side mer kalvbeinte enn menn.

– Kvinner har lettere for å falle forkjært, forklarer Tegnander.

Landingstrening

Løsningen er dermed å falle riktig – eller landingsteknikk, som Moholdt kaller det. Man kan ikke lære bort anatomien, men annerledes type trening hjelper.

– Å trene på å lande er det samme som å øve på en finte. Til slutt sitter den.

Det forskes også på effekten av ulike oppvarmingsprogram og styrke- og balanseøvelser med tanke på å redusere omfanget av kneskader, forteller Tegnander.