Ultralyd maskin

Årsaker til svangerskapsforgiftning

Rundt fem prosent av gravide i Norge får svangerskapsforgiftning. Årsakene til sykdommen har vært ukjente, men nå peker et solid tallmateriale på en sammenheng.

En studie utført ved NTNUs Institutt for samfunnsmedisin, viser nemlig at kvinner i risikosonen for hjerte- og karsykdommer, fedme og diabetes også er klart i faresonen for svanger skapsforgiftning. En uheldig familiehistorikk her gir en gravid kvinne dobbelt så høy risiko for forgiftning, i forhold til andre uten disse sykdommene i den nære familie.