Hjertesykdom og svangerskapsforgiftning

Har du anlegg for hjerte- og karsykdommer, er du også i risikosonen for å få svangerskapsforgiftning. Bør kvinner i risikosonen gis tettere oppfølging under og etter svangerskapet?

Legevitenskapen har kalt det “teorienes sykdom”: Mange har spekulert på årsakene, flerfoldige teorier har vært lansert, men det er først nå et solid tallmateriale kan peke på en årsakssammenheng.

En studie utført ved NTNUs Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU, viser nemlig at kvinner med såkalte ugunstige kardiovaskulære profiler – altså i risikosonen for hjerte- og karsykdommer – også er klart i faresonen for svangerskapsforgiftning.

Fedme, arv, diabetes

– Risikomarkørene før svangerskapet er faktorer som midjemål, kolesterolnivå, blodtrykk, kroppsmasseindeks og, ikke minst, genetikk, sier Elisabeth Balstad Magnussen. Hun er forsker ved NTNU og lege ved St. Olavs Hospital.

Uheldig familiehistorikk, med tanke på hjertesykdommer og diabetes, gir en gravid kvinne dobbelt så høy risiko for forgiftning, i forhold til andre uten disse sykdommene i den nære familie.

Overvekt og predisposisjon er med andre ord en meget uheldig kombinasjon.

Preemklampsi

Fem prosent av alle gravide norske kvinner får svangerskapsforgiftning – det som på medisinerspråket kalles preeklampsi.

Elisabeth Balstad Magnussen er forsker ved NTNU og lege ved St Olavs Hospital i Trondheim. Hun har forfattet studien om svangerskapsforgiftning sammen med Lars Johan Vatten, Tom Ivar Lund-Nilsen, Kjell Åsmund Salvesen, George Davey Smith og Pål Richard Romundstad.

Elisabeth Balstad Magnussen er forsker ved NTNU og lege ved St Olavs Hospital i Trondheim. Hun har forfattet studien om svangerskapsforgiftning sammen med Lars Johan Vatten, Tom Ivar Lund-Nilsen, Kjell Åsmund Salvesen, George Davey Smith og Pål Richard Romundstad.

Blodårene i morkaken blir trange og gir samme symptomer som hjerte-karsykdommer. Sykdommen gjenkjennes ved at mor får høyt blodtrykk og utskiller protein i urinen etter uke 20 i svangerskapet.

I sin alvorligste form kan svangerskapsforgiftning føre til kramper hos mor. Da må barnet forløses uansett – vanligvis gjennom keisersnitt. I verste fall fører tilstanden til organsvikt og død.

Verdens helseorganisasjon anslår at ca 100 000 mennesker dør årlig av preeklampsi.

Stort tallmateriale

Forskerne har benyttet data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), hvor en rekke medisinske opplysninger om drøyt 66 000 mennesker er lagret.

Dette gjelder fysiologiske forhold, så vel som familiehistorikk på lidelser som diabetes og hjerte- og karsykdommer.

I dette norske befolkningsutvalget identifiserte forskerne 3 494 fødsler i perioden 1995 til 2005. Ved hjelp av Medisinsk fødselsregister fant de 133 kvinner som hadde hatt svangerskapsforgiftning. Dette er 3.8 prosent av utvalget – noe under landsgjennomsnittet.

Predisposisjonen for hjerte-karsykdommer for de gravide kvinnene ble kartlagt flere år før svangerskapet, og peker på en sterk sannsynlighet for en årsakssammenheng mellom hjerteproblemer og forgiftning under svangerskapet.

Komplikasjoner senere i livet

Det er kjent fra flere internasjonale studier at kvinner som har opplevd slike komplikasjoner under graviditet, har en økt risiko for å få hjerteproblemer og/eller diabetes senere i livet.

Tall fra store studier viser at risikoen er hele sju ganger høyere enn normalt, etter alvorlig forgiftning.

Når man nå vet hvem som står i faresonen for svangerskapsforgiftning, og for økt sykdomsrisiko senere i livet, blir spørsmålet: Har ikke helsevesenet et moralsk ansvar for å advare kvinner i risikogruppen?

– Svangerskapsomsorgen sørger for oppfølging av kvinner med diabetes. Men den sier foreløpig ingenting om hvilke farer en disposisjon for hjerte- og karsykdommer medfører, eller hvilke lidelser svangerskapsforgiftningen kan føre til senere i livet, sier Magnussen.

– Da må vi vurdere informasjonsplikten og en tettere oppfølging.

Røyking “går bra”

Innvirkningen av regelmessig røyking har også blitt kartlagt. Stor var forbauselsen da tallene for røykere viste førti til femti prosent redusert risiko for denne faktoren.

– Stoffer i sigarettene kan ha innvirkning på blodkarveggen, eller kan på en eller annen måte maskere symptomene på svangerskapsforgiftning. Fenomenet er kjent fra andre studier, men vi vet ikke hva dette skyldes, sier Magnussen.

Undersøkelsen er publisert i British Medical Journal