Illustrasjonsbildet viser far som trener med barnet sitt på ryggen.
Mange benyttet faktisk sjansen under den første pandemiperioden til å trene mer enn før. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

Fysisk aktive sover bedre, selv under pandemien

Flere har endret treningsvaner under pandemien, men søvnkvaliteten ble ikke endret for fysisk aktive mennesker.

Midt under pandemien i vår utførte forskere ved NTNU en spørreundersøkelse blant medlemmer i Kondis, en norsk organisasjon for kondisjonsidrett.

Ettersom denne spørreundersøkelsen ble sendt ut midt under nedstengingen i Norge, ble det lagt inn spørsmål om deltakerne hadde endret treningsvaner som følge av covid-19-pandemien.

Målet med disse første analysene ble derfor å kartlegge mental helse og søvnproblemer, og å undersøke om endring i treningsvaner hadde konsekvenser for søvnen.

– Det var overraskende at så mange økte treningsmengden under koronapandemien.

– Ikke uventet fant vi at forekomsten av angst og depresjon er betydelig lavere i dette forholdsvis spreke utvalget enn blant andre folk. På tross av at vi målte midt i tjukkeste covid-tida. Det fastslår førsteamanuensis Linda Ernstsen fra Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Akkurat dette kommer altså ikke akkurat som en overraskelse på forskerne. At det er en sammenheng mellom fysisk og psykisk helse har vært kjent lenge, blant annet gjennom den store Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) der 240.000 mennesker har deltatt.

De sprekeste blant oss sover som regel bedre. De er også sjeldnere rammet av ulike mentale problemer. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

Flere trente mer enn før

Men den nye undersøkelsen byr likevel på noen overraskelser, spesielt knyttet til at flere endret treningsvaner i vår.

Ernstsen gjennomførte undersøkelsen sammen med prosjektleder og førsteamanuensis Audun Havnen ved Institutt for psykologi.

– Det var overraskende at så mange økte treningsmengden under koronapandemien. Siden folk ble oppfordret til å unngå det offentlige rom og holde seg hjemme, var det positivt at mange brukte den ekstra tiden de fikk til å bevege seg mer, sier førsteamanuensis Havnen.

Dette er den første av i alt tre spørreundersøkelser blant medlemmene i Kondis. Det overordnede målet med studien er å studere sammenhengen mellom ulike aspekter ved fysisk aktivitet, mental helse og livskvalitet i et antatt sprekt utvalg, og hvordan dette endres over tid.

Treningsendring ga samme resultat

Selv om spreke folk har mindre depresjon og angst enn andre, har noen av dem det.

Da covid-19 slo til i vår, endret altså mange av medlemmene i Kondis treningsvaner, uavhengig av om de sliter med mentale problemer eller ikke. Du skulle tro at dette påvirket søvnkvaliteten også. Men det skjedde ikke.

De sprekeste finner tid og anledning til å trene, også under covid-19. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

– Vi trodde at sammenhengen mellom mentale problemer og søvnproblemer ville være sterkere hos dem som endret treningsmengde. Men vi fant ingen forskjeller, sier førsteamanuensis Ernstsen.

De to gruppene ble altså påvirket helt likt, uavhengig av endring i treningsvaner.

Mental helse påvirker søvn

Det betyr ikke at det ikke er en sammenheng mellom mentale problemer og søvn, også i denne spreke gruppen.

– Vi fant en sammenheng mellom angstsymptomer og søvnproblemer, og en sammenheng mellom depressive symptomer og søvnproblemer, fortsetter Ernstsen.

Folk med depresjon og angst sover jevnt over dårligere enn andre. Det gjelder også de fysisk sprekeste av oss.

– Siden deltakerne besvarte spørsmålene på samme tidspunkt i vår, vet vi bare at det er en sammenheng mellom fysisk aktivitet, mental helse og søvn. For å undersøke hva som eventuelt fører til hva, inviteres deltakerne til å besvare undersøkelsen på nytt etter seks og 12 måneder for å studere endringer over tid, forteller Havnen.

Kilde: Mental health and sleep disturbances in physically active adults during the COVID-19 lockdown in Norway: does change in physical activity level matter? Linda Ernstsen, Audun Havnen.