Folk i god form har sjeldnere depressive symptomer. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Mindre depresjon hos folk i god form

God kondisjon gir lavere risiko for depresjon. Men forskerne finner ingen sammenheng mellom kondisjon og angst.

Å holde seg i god form kan også være viktig for den mentale helsen, viser en ny undersøkelse fra NTNU.

– Om du har god kondisjon, er det en lavere risiko for at du har depressive symptomer, fastslår førsteamanuensis Linda Ernstsen ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Dette gjelder også om du ser på sammenhengen mellom kondisjon og depressive symptomer over tid. Undersøkelsen har tatt for seg resultater hentet fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Også over flere år har folk i god fysisk form lavere risiko for å ha depressive symptomer. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

 

De med middels og god kondisjon hadde i utgangspunktet henholdsvis 21 og 26 prosent lavere sjanse for å ha depressive symptomer enn dem med dårlig kondisjon.

Langtidsutviklingen etter rundt ti år viser at folk med middels og god kondisjon hadde henholdsvis 22 og 19 prosent lavere sjanse for å utvikle depressive symptomer.

Undersøkelsen er publisert i Journal of Affective Disorders.

Angst ikke påvirket

Ingen sammenheng ble funnet mellom god kondisjon og angst.

– Dette støttes av en tidligere undersøkelse av HUNT-materiale som tok for seg betydningen  av fysisk aktivitet for utvikling av angst, der det heller ikke ble funnet noen sammenheng, påpeker Ernstsen.

At du er fysisk aktiv betyr riktig nok ikke det samme som at du er i god form, men det gir likevel en pekepinn.

Det er nødvendig at du holder deg fysisk aktiv på et nivå som gjør deg andpusten og svett. Foto Shutterstock, NTB Scanpix

For å komme eller holde deg i god kondisjon, er det nødvendig at du holder deg fysisk aktiv på et nivå som gjør deg andpusten og svett. Anbefalingene fra helsemyndighetene er 30 minutter daglig i moderat intensitet fem dager i uka eller 75 minutter høyintensitetstrening ukentlig, eventuelt en kombinasjon av moderat og høy intensitet.

– Aktiviteten kan fordeles ut over uken og deles opp i bolker på 10 minutters varighet. Det er jo positivt for alle som sliter med tidsklemma og travle hverdager sier Ernstsen.

Hva kommer først?

Nå er det alltid vanskelig å vite hva som kommer først. Er det god kondisjon som motvirker depressive symptomer, eller har folk med depressive symptomer vanskeligere for å komme seg i gang og holde seg i god form? Nye undersøkelser må til for å fastslå hva som egentlig kommer først.

–Uansett er det nok riktig når leger anbefaler folk med depressive symptomer å komme seg mer ut og få bedre kondisjon, mener Ernstsen.

Tallmateriale fra rundt 26.000 mennesker ligger i bunnen for den første delen av studien, mens langtidsvirkningene ble målt på rundt 14.000. Gjennomsnittsalderen var på nær 56 år ved starten av undersøkelsen.

Kondisjonsnivået er beregnet ut fra algoritmer utarbeidet ved Cardiac Exercise Research Group (CERG) ved NTNU.

Kilde: Cross-sectional and longitudinal association of non-exercise estimated cardiorespiratory fitness with depression and anxiety in the general population: The HUNT study. Shigdel R, Stubbs B, Sui X, Ernstsen L.