God kondisjon er enda viktigere for kvinner enn for menn om du vil unngå hjerteinfarkt. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

God kondisjon spesielt viktig for kvinner

Om du har god kondisjon, har du lavere risiko for å få ditt første hjerteinfarkt. For kvinner er effekten langt høyere enn for menn.

God kondisjon gir lavere risiko for å få det første hjerteinfarktet, viser en ny studie. Forskerne finner også at det er spesielt viktig for kvinner å holde seg i form.

– At middelaldrende og eldre kvinner har en ekstra høy effekt, er nytt, sier førsteamanuensis Linda Ernstsen ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

Hun er prosjektleder og sisteforfatter av en artikkel som nå er publisert i Journal of the American Heart Association.

Søndagstur er vel og bra. Men det er ikke sikkert det gir deg bedre kondisjon. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Forskjell på aktivitet og kondisjon

Mye forskning er gjort på fysisk aktivitet og betydningen for hjerte- og karsykdommer, eller den kardiovaskulære helsen, som det heter. Men det er en forskjell på det å være fysisk aktiv og det å ha god kondisjon.

– Søndagsturen kan ha mange fordeler, men den alene hjelper ikke nødvendigvis for å få bedre kondisjon, understreker Ernstsen.

Det holder ikke å dilte etter bikkja som stopper for hver tiende meter for å snuse. En spasertur kan være fint, men blir det for rolig, hjelper det ikke for akkurat dette.

– Istedenfor å spørre om pasientene beveger seg mye, bør legene også spørre om de kan løpe etter en buss om det trengs eller om de blir andpustne når de trener, mener Ernstsen.

For effekten er altså mye større om du trener litt skikkelig. Anbefalingene er 30 minutter fem dager i uka med aktivitet du blir andpusten av, eventuelt 75 minutter høyintensitivt i løpet av ei uke.

– Du må våge å bli andpusten og svett, sier Ernstsen.

Nytte for lege og pasient

Når leger snakker med pasientene sine, spør de gjerne om de er fysisk aktive, men kanskje ikke om de opplever at de har god kondisjon. Dette er altså mer enn en nyanseforskjell.

Delvis er det nok fordi kondisjon er litt mer vrient å finne ut av, siden nøyaktig måling av oksygenopptak involverer tidkrevende målinger på tredemølle. Mange er kanskje ikke klar over muligheten for å estimere kondisjon ved hjelp av kvalitetssikrede kondisjonskalkulatorer. Kunnskap om betydningen av kondisjonen for helsa vår er nok heller ikke like utbredt blant helsepersonell.

– Istedenfor å spørre om pasientene beveger seg mye, bør legene også spørre om de kan løpe etter en buss om det trengs eller om de blir andpustne når de trener, mener Ernstsen.

I denne undersøkelsen har forskerne tatt for seg oksygenopptaket, som kan gi et godt mål på kondisjonen i en befolkning. Dette oksygenopptaket er beregnet på grunnlag av algoritmer som er utarbeidet av forskere ved NTNUs forskningsgruppe Cardiac Exercise Research Group (CERG).

Du må nok våge å bli både andpusten og svett. Å lufte hunden holder neppe. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

26.000 undersøkt

Tall fra den store Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) ble brukt som grunnlagsmateriale. Over 26.000 mennesker i alder fra rundt 50 år og oppover ble fulgt over 13 år. 12.700 av disse var menn og 13.463 kvinner. I løpet av den tida fikk 1566 av dem sitt første hjerteinfarkt.

Deltakerne ble delt inn i tre grupper med dårlig, middels og god kondisjon. Sammenlignet med dem som hadde dårlig kondisjon hadde kvinner med god kondisjon 25 prosent og menn 10 prosent lavere risiko for å utvikle sitt første hjerteinfarkt.

Tidligere studier har oftest sett på risikoen for å dø av hjerteinfarkt, men denne studien tar også med dem som overlever det første hjerteinfarktet. Blant annet fordi tilfeldige omstendigheter kan avgjøre om du overlever eller ikke.

Kilde: Cardiorespiratory Fitness and the Risk of First Acute Myocardial Infarction: The HUNT Study. Rajesh Shigdel, Håvard Dalen, Xuemei Sui, Carl J. Lavie, Ulrik Wisløff, Linda Ernstsen. https://doi.org/10.1161/JAHA.118.010293