Brystkreft koster mest

Brystkreft er den krefttypen som står for den største andelen av behandlingskostnadene (13 prosent). Der-etter følger tykk- og endetarmskreft (12 prosent) og prostatakreft (11 prosent). Det viser en SINTEF-studie som sammenlignet kostnader ved kreft i de nordiske landene i 2007, knyttet til både behandling, offentlig inntektstap og erstatningsutbetalinger. Forskerne har beregnet og sammenlignet kostnader for kreft i det enkelte nordiske land og i landene som helhet. Det er likevel flest personer som har prostatakreft.