Teknologien frikjent

Barn som blir til ved assistert befruktning, fødes tidligere, veier mindre og har større risiko for å dø under fødselen enn andre barn. De spontanaborteres også oftere. Men ingen har visst om dette skyldtes prøverørsbehandlingen, eller hadde andre årsaker.

Nå har medisinske forskere ved NTNU sammenlignet store mengder fødsels- og spedbarndata. De konkluderer med at årsaken til prøverørsbarnas dårligere helse høyst sannsynlig ligger i ufruktbarheten selv, og ikke i behandlingen deres foreldre har gjennomgått. Det ser ut til at hormonforstyrrelser hos en ufruktbar kvinne har større betydning enn lav sædkvalitet hos en mann.