Kunstakademiet

Teknologiske broderi

Hans Hamid Rasmussen brukar nål, tråd og ei digitalisert symaskin […]

Gemini.no logo

Leter etter nytt kunstspråk

Er en bakterie skapt på Internett et kunstverk? Og er personen bak bakterien en kunstner? Kunst på nettet utfordrer de gamle begrepene.