Et verk fra Kunstakademiet ved NTNU – «DöRRAR»

Anna Bonnevier (25) har en tid arbeidet med trapper i tegning, tekst og performance. Hun har fundert rundt trappers funksjon: å lede vei.

– Det fins trapper overalt. Trapper som står stille og trapper som beveger seg. Trapper som går opp og ned og rundt. Iblant leder de kun én vei – inn i eller ut av bygninger. Trapper som det eneste mulige og det eneste rette, sier hun.

Men om man tar trappen ut av sin sammenheng, slik at den står for seg selv og ikke leder noe sted, kan den framstå som meningsløs, unødvendig og klumpete. Akkurat som den kan framstå for mennesker som ikke kan gå i trapper… Bonnevier er tredjeårsstudent på bachelorstudiet.