Fra Kunstakademiet ved NTNU: «Barn 2»

– Jeg har så å si aldri titler på mine arbeider. Jeg maler figurativt, og tilskuere kan hente så mye fra motivene at jeg ikke vil låse dem med en tittel, sier NTNU-studenten Tone Thunberg. Ett unntak er dette oljemaleriet av to barn, som har den enkle tittelen «Barn 2».

Tredjeårsstudenten på Kunstakademiet henter impulser hovedsakelig fra film, og aller helst eldre fargefilm. Disse filmene har en lyssterkhet og fargeintensitet som ikke finnes i moderne video og film.

Thunberg printer ut stillbilder fra filmer og bruker dem som utgangspunkt når hun maler. I bildene hennes finnes det nesten alltid mennesker og sollys.