NTNU Kunstakademiet

Kunstakademiet ved NTNU: Fortellinger om familien.

Foto: Anne Sliper Midling/NTNU Info

Foto: Anne Sliper Midling/NTNU Info

Moving Lines and Knots er et samarbeidsprosjekt mellom kjønnsforskerne Ingvil Hellstrand (Universitetet i Stavanger), Lin Prøitz (Universitetet i Oslo) og kunststudent Marit Pleym (NTNU). De har arbeidet med familiestrukturer og familienarrativer knyttet til biologi og genetikk, og laget kart, koder og skjemaer som kan brukes til å forstå disse temaene. Til en galleriinstallasjon brukte de strukturformelen til et DNA-molekyl, som de tegnet opp på gallerigulvet ved hjelp av ulike teknikker. I tillegg delte de ut pasientbånd til publikum.

I stedet for identitetsgivende tekst på båndet brukte de sitater fra science fiction-tradisjonen.