NTNU Kunstakademiet

Kunstakademiet ved NTNU: Bevegelse gjennom stillhet.

 

Foto: Anne Sliper Midling/NTNU Info

Foto: Anne Sliper Midling/NTNU Inf

Joakim Blattmann Moldestad er masterstudent og arbeider med lyd, lydinstallasjoner og objekter. En fellesnevner for arbeidene hans er et fortellende element som ofte er fragmentert og oppstykket – altså med en ikke-lineær fortellende tilnærming, der han bygger opp en forventning som ikke innfris. Lyden og fotografiet svarer hverandre, og foregår i et tidsmessig mellomstadium: De utspiller seg i en slags transitt-tilværelse av varierende grad.

 

I fotoet «Deer and Interiors» illustreres dette gjennom de tilsynelatende tilfeldig plasserte gjenstandene som synes å være lagret i denne stuen før de er på vei til sin endelige plassering.