ET VERK FRA KUNSTAKADEMIET VED NTNU

Marianne Husnes (21) er annetårsstudent på bachelorstudiet. Hun arbeider i hovedsak med klassisk blyanttegning, men har det siste året også uttrykt seg gjennom en kombinasjon av tegning og silketrykk. De fleste arbeidene tar utgangspunkt i hennes egen historie og mangeårige kamp mot anoreksi. Men de er samtidig en kritisk kommentar til mer generelle sider ved samfunnet, som for eksempel medienes stadige fokusering på et unaturlig og evig ungt skjønnhetsideal.

De ofte pinlig nøyaktig tegnede bildene uttrykker en underliggende uhygge, ved bruk av sterke kontraster og overraskende kombinasjoner, dette for å sette fokus på at ting som på overflaten virker helt perfekt, sjelden eller aldri er det.

Marianne Husnes har tidligere jobbet i relativt små formater og ofte i serier, men bildet her – som er et silketrykk etter et fotografi tatt på Ullevål universitetssykehus – er hele 150x220cm.